Skip to content

Aktualitások

Az Iroda

A Dr. Almási Csaba Ügyvédi Iroda 2005-ben alakult Vácon, közvetlenül a Váci Bírósággal szemben. A Budapesti főút 15. szám alatt már évtizedek óta ügyvédi tevékenység folyik, mivel ez az épület adott otthont a korábbi Váci Ügyvédi Munkaközösségnek. Az iroda megnyitását megelőzően több évtizeden keresztül itt…...
Read More

4 betű, amitől sokan rettegnek

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. /GDPR. (1)/ A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik…...
Read More

Milyen célra hozhatunk létre civil szervezetet?

A legismertebb civil szervezetek az egyesület és az alapítvány. Létrehozásuk és működésük legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv valamint a Civil tv. határozza meg. Mind az egyesület, mind az alapítvány jogi személy, és mindkettő bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, így a létrehozásukkor mindenképp indokolt ügyvédi közreműködés…...
Read More

Házasság felbontása

A házasság közös megegyezéssel történő felbontása esetében az ügyvéd szerepe elsősorban a felek közötti egyezség létrehozására, és az egyezség, a bíróságra beterjesztendő keresetlevél írásba foglalására, valamint a perbeli képviseletre terjed ki. Ha a felek közös megegyezéssel válnak, az eljáró Bíróság legfeljebb két tárgyalást tart. A…...
Read More