Skip to content

Vagyonjogi szerződés

Vagyonjogi szerződés: élettársi vagyonközösség, házastársi vagyonközösség, és vagyonközösséget megszüntető szerződés

Élettársak, valamint házastársak is köthetnek vagyonjogi szerződést kapcsolatuk fennállta alatt, valamint a kapcsolatuk megszűnése esetére a tisztánlátás, követhetőség és egyértelműség érdekében. Az írásba foglalt szerződéssel a felek kellemetlen és akár hosszú éveken átívelő, egyben roppantmód költséges eljárástól, bíróságra járástól tudják magukat megkímélni azáltal, hogy papírra vetik, melyik fél milyen ingósággal, pénzvagyonnal, ingatlannal érkezett a kapcsolatba, melyik fél milyen arányban tett a közösbe, és a felek milyen arányban szerezték meg a kapcsolatuk fennállása alatt a közös vagyont.

A peren kívüli megállapodáshoz – amikor a házastársak szerződéssel osztják meg egymás között a házastársi közös vagyont -, nem szükséges a bíróság jóváhagyása, azonban annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása elengedhetetlen.

Amennyiben azonban a házastársak között nem jött létre megállapodás a közös vagyon megosztása tárgyában, úgy a megosztást a bíróságtól lehet kérni. A vagyonközösséget a házassági életközösség fennállása alatt a bíróság indokolt okból bármelyik házastárs kérelmére megszüntetheti.