Skip to content

Civil szervezetek

A legismertebb civil szervezetek az egyesület és az alapítvány. Létrehozásuk és működésük legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv valamint a Civil tv. határozza meg.


Mind az egyesület, mind az alapítvány jogi személy, és mindkettő bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, így a létrehozásukkor mindenképp indokolt ügyvédi közreműködés igénybevétele.


Közös jellemzőjük továbbá, hogy valamely konkrétan meghatározott céllal és célra jönnek létre, amely – szemben a gazdasági társaságokkal – elsődlegesen nem a vagyonszerzés.


Alapvető különbség a két típus között azonban, hogy az egyesület személyegyesülés, az alapítvány esetében vagyonegyesülésről beszélhetünk.


Az egyesület


Az egyesület alapításához 10 személy szükséges, ám ezek lehetnek jogi személyek is. Az egyesület működésének alapvető szabályait az alapszabályban kell rendezni, amit a nyilvántartásba vétel végett be kell nyújtani az illetékes Törvényszékhez.


Az alapítvány


Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, valamely, az alapító vagy alapítók által meghatározott tartós célra, amelynek megvalósítására az alapító, vagy alapítók meghatározott vagyont juttatnak. Alapítványt nemcsak egy, hanem több személy is létrehozhat. Az alapítvány bejegyzése után ezzel a vagyonnal már nem az alapító, hanem az alapítvány vagyonát kezelő kuratórium rendelkezik, a működésre vonatkozó részletes szabályokat azonban az alapító határozza meg az alapító okiratban.