Skip to content

Jogviták és pereskedés

Amennyiben be kívánja perelni ellenfelét, illetve Ön ellen peres eljárást indítottak, hatékony képviseletre lesz szüksége. A polgári perjog, a polgári nemperes eljárások joga, a büntetőeljárási jog, illetve a közigazgatási hatósági eljárások joga esetében is határozottan kijelenthető az, hogy összetett, kiemelten nagy terjedelmű és gyorsan változó jogszabály anyagról van szó.


Fontos tudni, hogy a bírósági tárgyalás szigorú és merev szabályok szerint zajlik, mely szabályok ismerete elengedhetetlen az anyagi jog érvényesítésénél. Fontos és kifejezetten hasznosnak számít, amennyiben a jogi képviselet, vagy akár csak maga a jogi tanácsadás már a perindítás előtti időszakra kiterjed: ekkor ugyanis még van lehetőség peren kívül megállapodni a Feleknek, azonban az erre irányuló ajánlat esetleges elutasítása esetén is a tapasztalt jogi képviselő akként taktikázik, akként kezeli az ügy különböző szálait, hogy a pereskedés ne okozzon különösebb kihívást az Ügyfélnek, megkönnyítve, egyengetve a továbblépés lehetőségét.