Skip to content

Társasház alapítása

Társasház alapításának feltétele, hogy az ingatlanban legalább kettő, műszakilag megosztott, önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség kialakítható legyen.

Ezek a lakások és helyiségek a tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek.

Ezzel szemben az épülethez tartozó földrészlet, továbbá a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.

Fontos tudni…

…hogy társasház alapítása közokiratba foglalt alapító okirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirattal történik, mely alapító okiratot valamennyi tulajdonostárs aláír. Az alapításhoz a társasház tulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.

Társasház alapítása már fennálló és még felépítendő ingatlan esetében is lehetséges: jellemző esete, ha egy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan tulajdonostársai döntenek a társasház alapítása mellett.

Felépítendő épületre társasház akként alapítható, hogy az épület engedélyezési záradékkal ellátott tervrajzának megfelelően a földrészlet tulajdonosa (vagy valamennyi tulajdonostársa) az alapítási szándékot alapító okiratba foglalja, és az előzetes alapítás tényét az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni lapjára feljegyzik. Ezt követően a társasház bejegyzése a jogerős használatbavételi engedély alapján kérhető.