Skip to content

Bérbeadás

Ellentétben az ingatlan adásvételekkel a bérleti szerződések megkötése során a szerződő felek jellemzően nem tartják indokoltnak azt, hogy a Felek közötti tárgyalások, illetve egyeztetések során, valamint az okirat elkészítésére jogi segítséget vegyenek igénybe. Ugyanakkor viszont a jogviszony jellegéből adódóan számos olyan jog, illetve jogos érdek és jogi dilemma fakad, amelyeket csak ügyvédi munka segítségével lehet megnyugtatóan rendezni.

Érdemes tudni:

  • az ingatlan bérbeadására a Ptk. és a Lakástv. szabályai az irányadóak,
  • a lakás bérlésére és egyéb helyiség bérlésére eltérő szabályokat bizonyos eltérésekkel kell alkalmazni
  • a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges

Tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés egy – a Felek által rugalmasan megállapítható szabályokkal megtölthető – szerződés, mely kapcsán, éppen a rugalmasságából eredően számtalan jogi, illetve pénzügyi buktató eredhet, így mindenképpen érdemes személyre, esetre szabott konzultációt kérni. Kifejezetten gyakori a szerződéstervezetek többszöri, oda-vissza történő egyeztetése annak érdekében, hogy a Felek részére ideális jogi és pénzügyi konstrukció jöhessen létre, a hosszantartó és költséges peres eljárások elkerülése végett.